Nieuw bestuur

Op 13 juli is het bestuur van SCHIB gewisseld en neemt bestuur Bles het stokje over.  Wij hebben 13 juli alle belangrijke zaken en taken overgedragen op het nieuwe bestuur zodat zij met een goede basis aan de slag kunnen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jan-Bate Bles
Vice voorziter: Mandy Hendriks
Secretaris: Lisanne Hekman
Penningmeester: Nina Harink